09903672187

خانه » اخبار » نرخ کلیک (CTR) تبیلغات کلیکی

نرخ کلیک (CTR) تبیلغات کلیکی

Rate this post

تحقیقات جدید نشان می دهد که تعداد زیادی از ترم های جستجو میزان رضایت بخشی از را در صفحه نتایج موتور جستجو کسب نمی کنند.

crt
زمانی که بحث نرخ کلیک (CTR) پیش می آید همه جستجوها یکسان انجام نمی شوند. در یک تحقیق جدید توسط Seige Medi در بین ۴۲ ترم کلمه کلیدی برتر در میانگین نرخ کلیک (CTR) بررسی هایی انجام شده است. در این تحقیق ۵۰ کلمه کلیدی برتر شناسایی و مورد آنالیز قرار گرفته اند تا مشخص شود چه ترم هایی باعث ایجاد کلیک بیشتر و کمک به دیده شدن بیشتر محتوا می شود.

در مجموعه این ترم ها گروهی با میزان نرخ کمترین کلیک جمع آوری شده و در یک گراف دانش میزان translation ، population و definition برای کمترین میزان نرخ کلیم از شماره ۱ تا ۳ مشخص می شود.

باقی جستجوها با میزان نرخ کلیک (CTR)کم ترم هایی را شامل می شود که پاسخ به نیازهای اطلاعاتی را انجام می شود. ترم هایی مانند رستوران با ۴۶٫۲۰ درصد نرخ کلیک (CTR) و ترم های لوکال دیگر مانند گل با ۶۴٫۳۷ درصد نرخ کلیک (CTR) در بخش دیگر هستند. بخش تعجب آور و به نوعی شگفتانه تحقیق کلمه How To بود که این ترم جستجو فقط ۵۲٫۸۹ درصد نرخ کلیک (CTR) کسب کرده است.

این اطلاعات و داده ها از میزان میانگین جستجوها و کلیک ها در ابزار Ahref’s Keyword Explorer جمع آوری شده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.